GPS Systems

Система за контрол и проследяване на превозни средства.

GPS проследяване в реално време;

Намаляване на разходите за гориво и на целия автопарк;

Оптимизира работно време и изпълненеи на поставени задачи;

GPS fleet-managment

Автоматизиране система за отчети;

С възможнжст за завеждане на технически отчети;

Следене на гориво, оборoти, разход по CAN;

Идентификация на водача.


Product video:


Предназначение

Системата предоставя проследяване на МПС в реално време, скорост, местонахождение, посока на движение, придвижвания, престои, маршрути, изминати километри, мото часове, налично гориво в резервоара, анализ на нивото на горивото в резервоара (резки спадове, което е нерегламентирано източване на гориво), връзка към бордови компютър/CANBUS и отчитане на точни данни за: изразходено количество гориво, ниво на гориво, изминато разстояние, обороти, температура на двигател и др.др.

Пълно представяне на цялата система може да намерите на:

https://gpsbg.eu 

 

Демонстрация на GPS системата в реално време може да видите тук


Функционалност

  • Системата има опция за отчитане и контрол на работно време за всяко транспортно средство - почивки, регламентирани и нерегламентирани престои и нощуване. Създава идентификация и профил на водача, с цел оптимизиране на разходите и намаляване на произшествията.
  • GPS Systems дефинира географски зони, за които да се получава автоматично известяване и контрол при напускане или влизане в географските зони, резки спадове на гориво, отваряне на резервоара на забранени места, превишение на скорости, следене за задействане на външни системи и агрегати, помпи, врати, товарен отсек, както и много други.
  • Системата разполага със 7 вида географски карти, с висока резолюция, реален изглед на местоположение и информация за трафик в реално време, лицензирани от Google Maps и Open Street.
  • GPS Systems е напълно автоматизирана, обновява информацията в рамките на секунди, което е без аналог. Предоставя възможност за автоматични бизнес отчети, анализи и справки по e-mail, в електронен формат (csv, xls, pdf).
  • Изключително функционална, с възможност за архив, за дълъг период от време и делегиране на права за достъп. Има ресурс при отпадане или липса на GSM връзка за буфериране на 20 000 събития.
  • GPS Systems е изключително гъвкава и адаптивна система. Предлага висока надеждност и поливалентност. GPS Systems Bulgaria разполага с ресурс и опит за имплементиране на нашата система към външни, специализирани системи - SAP, Lima и др.

 


За сваляне

GPS Systems Specification Datasheet