начало / ЗА НАС / Партньори

Партньори

https://www.vusi.bg/


 

 

GPS Systems Bulgaria

GPS Systems съвместява в себе си иновативното начало и технологичния подем. Фирмата предлага изключително функционални и полезни решения за интелигентно управление на флийт мениджмънт. Следва новите тенденции, вдъхновява се от иновации и създава галактика от възможности в полза на бизнеса. GPS Systems предоставя проследяване в реално време на местоположение, скорост, посока на движение, маршрути, престои, изминато разстояние. Връзка към борд компютър за извличане на точни данни за гориво в резервоар, изразходено гориво, обороти, километраж, температура, хладилен отсек, поведение на водача, ускорение, резки спирания, Обновяване на информацията в рамките на секунди. Чрез GPS Systems се наблюдава намаляване на транспортните и оперативни разходи във всеки автопарк с до около 30%. Оптимизират се амортизационните разходи, получава се пълна отчетност за всички превозни средства. GPS Systems дава абсолютна информираност и контрол на фирмения автопарк. За повече информация посетете: www.gpsbg.eu


Smart Hi-Tech си партнира успешно с ВУСИ

Екипът на Smart Hi-Tech подкрепя и вярва в новото поколение на България. За нас иновациите, свободният дух и силата на знанието са хоризонтите, към които се стремим. Ето защо, решихме, че трябва да бъдем в тясно сътрудничество и да подкрепим студентите от Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Вярваме, че младите хора трябва да бъдат напътствани от опитни професионалисти в кариерното им израстване. Само така те ще могат успешно да се развиват и надграждат постоянно своите знания и умения. Специалисти признават, че студентите учат значително по-добре, когато преподаването е подплатено с практически опит. Smart Hi-Tech и ВУСИ работят успешно по съвместна програма в областта на кариерното и технологично образование, като осигуряват важна връзка между класната стая и работното място за бъдещите специалисти по сигурност. Студентите често намират обучението за абстрактно, истината е, че учат по-лесно, когато видят теорията в действие и имат възможност да практикуват това, което учат. Насърчавани от идеята, че трябва да да се търсят нови възможности за развитие, предоставихме високотехнологичната алармена система от ново поколение SMART GUARD на ВУСИ, на която се обучават бъдещите спецове по сигурност.

Настоящата програма за обмен на знания, свързва успешно университет и бизнеса с идеалната идея да осигури реална среда, в която студентите да имат възможност да прилагат и усъвършенстват знанията и уменията, получени във висшето учебно заведение. Ние от Smart Hi-Tech смятаме, че практическите умения и натрупан опит ще са изключително полезни в кариерното израстване на всеки млад специалист. По този начин ще могат успешно да се развиват и надграждат придобитите знания и умения. Повече информация за ВУСИ можете да намерите тук:https://www.vusi.bg/