SMART GUARD ПАНЕЛ

ПОРЪЧАЙ!

Бъди умен, бъди в сигурност със SMART GUARD!

Охрана и Умен Дом В ЕДНО

Последно поколение ПРОФЕСИОНАЛНИ алармени системи за охрана

Пълен контрол на достъп на много високо технологично ниво

Многообразие от иновативни възможности

Получавате ВСИЧКО В ЕДНО

8 физически входа; разширяеми до 16 логически, свободно програмируеми зони

9 типа по избор за свързване на зоните

4 изхода (PGM), програмирани в различни режими

8 напълно независими групи

 

 

 PANEL-security-systems

 Контрол на достъп с четци на безконтактни карти

9 времеви графика за управление достъпа на потребителите

Преглед на архиви през клавиатура, компютър и облачна система CloudSG

Продуктово видео:


Описание:

Smart Guard Панел има функционалността да записва всяко едно събитие с точен час и дата на възникване - до 2000 събития. Те се изпращат към мониторинг център, технически център и/или облачна система CloudSG едновременно през GSM, WiFi и LAN комуникатор, така че те не могат да бъдат изтрити и манипулирани по никакъв начин. Удобно и лесно програмиране, както на място през клавиатура и/или компютър, така и дистанционно, автоматично на всички компоненти от системата - панел, клавиатури, четци, разширители. Реализирана е SMART иновация, която дава възможност за автоматично включванe нa охраната (AUTO ARM) по времеви график или неактивност. Налично е и специално управление на електромагнитни брави, без нужда от допълнителен захранващ модул - Smart Door Control (SDC).


Предимства по управление на захранването:

 • Автоматичен електронен предпазител към акумулатора. Защитава от обратното му включване без последствия и даващ визуална индикация за това. Разкача акумулатора при много ниско напрежение с цел предпазването му от дълбок разряд.

 • Автоматичен електронен предпазител на AUX-a. Предпазва алармения панел от окъсяване на линията, претоварвания по ток и напрежения извън зададените.

 • SMART диагностициране състоянието (капацитета) на акумулатора с актуална информация за натоварване, заряд, разряд и др. 
 • Измерване на зарядния ток към акумулатора. Може да се направи оценка за състоянието на акумулатора.

 • Измерване на консумирания ток от AUX-a. Улеснява инсталатора при монтажа на системата, като показва в реално време консумираната мощност.


Технически параметри:

 • Основно захранване:

18VAC ±10%, предпазител 2A max 

 • Резервно захранване:

12V оловнo кисел акумулатор

 • Системен изход (AUX):

13,8VDC/1,6A

 • Системна шина:

RS485

 • Работна температура:

от 0°С до +50°С

 • Размери:

140mm x 74mm x 15mm


Предназначение:

УМЕН ДОМ

SMART GUARD е последно поколение система за сигурност, която съчетава надеждна охрана и „SMART HOME“ - интелигентно управление и контрол на различни ел.уреди и други външни системи през мобилни устройства. SMART GUARD въвежда иновации, които повишават сигурността и надеждността на системите - активира охрана в предварително зададени времеви графици; имплементира иновативна технология Smart Door Control за управление на електромагнитни брави, без нужда от допълнителен захранващ модул, което спестява ресурс и време.

 


ОБЛАЧНА ПЛАТФОРМА

SMART GUARD е достъпна за управление през всички мобилни платформи. За пълен мониторинг на събития поддържа едновременно GSM, Wi-Fi и LAN мрежи. GSM комуникаторът притежава цялата функционалност на SMART DIALER с възможност за задействане или известяване при събития чрез обаждане и/или SMS от/към избрани номера. Има опция за преглеждане на архиви за събития и аларми отвсякъде - през клавиатура, компютър и облачна система CLOUD SMART GUARD.

 


КРИПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

SMART GUARD е с вграден алгоритъм за изключително ниво на защита на кодовете за отдалечен достъп. Разполага с интелигентна система за противодействие и уведомяване в реално време при опит за неоторизирана намеса, и автоматично предприема защитни действия. Осигурява пълна защита на данните чрез двупосочно криптиране и без опции за изтриване на събития. Невъзможна е манипулация и заличаване на информация, без тя да бъде предадена на центъра за наблюдение.

 


ДИСТАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

SMART GUARD притежава уникалната по рода си функция за автоматично и дистанционно обновяване на софтуера на цялата система – панел, клавиатури, четци, разширители. Има интелигентна опция за автоматично обновяване от мястото на последното прекъсване - в случай на комунакационни грешки по време на обновяване. Освен на място, през клавиатура и/или от компютър, е възможна дистанционна поддръжка и програмиране на цялата система. 

 


За сваляне

Smart Guard Flyer

Smart Guard Cloud Setup BG

Smart Guard Installation Manual BG

Smart Guard PIR Setup BG

Smart Guard User Manual BG

Smart Guard Declaration of conformity


СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
 

SMART GUARD КЛАВИАТУРА SMART GUARD АЛАРМЕНА СИСТЕМА SMART GUARD
ЧЕТЕЦ
SMART GUARD РАЗШИРИТЕЛ SMART GUARD GSM МОДУЛ SMART GUARD PIR ДАТЧИК SMART GUARD МЕТАЛНА КУТИЯ С ТАМПЕР