SMART GUARD RFID

ПОРЪЧАЙ!

Бъди умен, бъди в сигурност със SMART GUARD!

Охрана и Умен Дом В ЕДНО

Последно поколение ПРОФЕСИОНАЛНИ алармени системи за охрана

Пълен контрол на достъп на много високо технологично ниво

Многообразие от иновативни възможности

Получавате ВСИЧКО В ЕДНО

 Управлява избрана група

LED индикация за разпозната/отхвърлена карта

LED индикация за текущо състояние на охрана на групата

 

 

RFID-security-systems

LED индикация за състоянието на комуникацията по системната шина

Звукова сигнализация, с възможност за настройка силата на звука

Вграден тампер за самоохрана

 

Продуктово видео:


Описание:

Четец на безконтактни карти за контрол на достъп с 1 вход (2 логически зони) и 1 изход (PGM), поддържащ Smart Door Control. Работи с RFID карти на 125kHz.


Технически параметри

  • Захранване:

9 ÷ 18VDC 

  • Консумация:

min 15m, max 40mA

  • Вграден RFID четец:

Да

  • Обхват:

до 5 см

  • Зони:

1 бр.

  • PGM:

1 бр., 2A max   

  • Вграден тампер:

Да

  • Работна температура:

от -10°С до +50°С

  • Размери:

121mm x 46mm x 22mm  


Предназначение

УМЕН ДОМ

SMART GUARD е последно поколение система за сигурност, която съчетава надеждна охрана и „SMART HOME“ - интелигентно управление и контрол на различни ел.уреди и други външни системи през мобилни устройства. SMART GUARD въвежда иновации, които повишават сигурността и надеждността на системите - активира охрана в предварително зададени времеви графици; имплементира иновативна технология Smart Door Control за управление на електромагнитни брави, без нужда от допълнителен захранващ модул, което спестява ресурс и време.

 


ОБЛАЧНА ПЛАТФОРМА

SMART GUARD е достъпна за управление през всички мобилни платформи. За пълен мониторинг на събития поддържа едновременно GSM, Wi-Fi и LAN мрежи. GSM комуникаторът притежава цялата функционалност на SMART DIALER с възможност за задействане или известяване при събития чрез обаждане и/или SMS от/към избрани номера. Има опция за преглеждане на архиви за събития и аларми отвсякъде - през клавиатура, компютър и облачна система CLOUD SMART GUARD.

 


КРИПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

SMART GUARD е с вграден алгоритъм за изключително ниво на защита на кодовете за отдалечен достъп. Разполага с интелигентна система за противодействие и уведомяване в реално време при опит за неоторизирана намеса, и автоматично предприема защитни действия. Осигурява пълна защита на данните чрез двупосочно криптиране и без опции за изтриване на събития. Невъзможна е манипулация и заличаване на информация, без тя да бъде предадена на центъра за наблюдение.

 


ДИСТАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

SMART GUARD притежава уникалната по рода си функция за автоматично и дистанционно обновяване на софтуера на цялата система – панел, клавиатури, четци, разширители. Има интелигентна опция за атоматично обновяване от мястото на последното прекъсване - в случай на комунакационни грешки по време на обновяване. Освен на място, през клавиатура и/или от компютър, е възможна дистанционна поддръжка и програмиране на цялата система. 

 


 

За сваляне

Smart Guard Брошура

Smart Guard Cloud Инструкция за Активиране

Smart Guard Installation Manual BG

Smart Guard PIR Настройка PIR Датчик

Smart Guard User Ръководство за потребителя

Smart Guard Декларация за Съответствие


СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
 

SMART GUARD КЛАВИАТУРА SMART GUARD ПАНЕЛ SMART GUARD
АЛАРМЕНА СИСТЕМА
SMART GUARD РАЗШИРИТЕЛ SMART GUARD GSM МОДУЛ SMART GUARD PIR ДАТЧИК SMART GUARD МЕТАЛНА КУТИЯ С ТАМПЕР